door-673000_1280

Re-Loaded : een gelegenheid jezelf te herontdekken

''And do not be conformed to this world [any longer with its superficial values and customs], but be [a]transformed and progressively changed [as you mature spiritually] by the renewing of your mind [focusing on godly values and ethical attitudes], so that you may prove [for yourselves] what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect [in His plan and purpose for you].'' Romans 12:2

Op vrijwillige basis ben ik betrokken bij Re-Loaded. Dit is een weekend en aanvullend coachingstraject waarbij je bewust wordt van jouw manier van denken, communiceren en handelen. Welke onbewuste kaders sturen jou? Het doel is om door middel van zelfonderzoek je denken te vernieuwen.

Iedereen wordt gevormd door opvoeding en ervaringen uit het verleden. Dit bepaalt hoe wij reageren. Omstandigheden en mensen kunnen we niet altijd veranderen, maar wij kunnen zelf wel veranderen. Tijdens het Re-Loaded Weekend onderzoek je jouw eigen aannames en gedachten. Dit zelfonderzoek vernieuwt je denken. Pas als je jezelf ergens bewust van bent, kun je ervoor kiezen hoe je ermee omgaat.

Online coaching
Het Re-Loaded weekend sluit aan bij het dagelijkse leven, herkenbare zaken waar iedereen tegenaan loopt. De training wordt gegeven door Jeugd met een Opdracht en gaat uit van een christelijk wereldbeeld. Na het weekend is er een persoonlijk coachingstraject van twaalf weken. Dit is optioneel. Ik ben betrokken als coach bij Re-Loaded voor dit coachingstraject.

Meer weten over Re-Loaded, de achtergrond en de trainers? http://jmeoregioteams.nl/twente/re-loaded-2-0/