Hoe werkt dat, een paard als co-coach?

Tijdens coaching met paarden krijg je inzicht in je innerlijke belevingswereld, jouw persoonlijke lichaamstaal en je gedrag. Een paard is als kuddedier en vluchtdier een meester in het doorgronden hiervan. Dankzij de feedback van het paard leer je hoe je dit weer in verbinding kunt brengen met elkaar. Zo ontstaat ruimte voor zelfreflectie en gedragsverandering.

Coaching met paarden vindt plaats in een veilige omgeving voor zowel de coachee als het paard. We werken met betrouwbare paarden, met verschillende karakters. De omgang met de paarden tijdens een sessie bieden een metafoor voor zaken die je elke dag kunt meemaken. Denk aan communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Hoe ben jij in relatie met anderen? Durf je anderen te vertrouwen? Ben je afwachtend, of juist open, eerlijk en assertief? Kun je goed samenwerken en creatieve oplossingen bedenken? Hoe ben je als persoon qua leiderschap? Niet alleen in relatie tot anderen, maar ook in het hebben van de regie over jouw leven.

 

DSC_2116

Eerlijke feedback

Paarden zijn meesters in het lezen van lichaamstaal. Tijdens een sessie voer je verschillende activiteiten uit samen met een paard. De activiteit symboliseert het probleem van de coachee en/of  het levenspad wat iemand loopt. Het paard geeft als ‘co-coach’ feedback op jouw gedrag. De coach geeft hier duiding aan. De feedback van een paard is eerlijke feedback, zonder oordeel. Hierdoor vallen muren weg en je mag op dat moment zijn zoals je werkelijk bent.

Bewustwording

Vaak zijn onze gedragspatronen aangeleerd vanuit opvoeding en ervaringen uit het verleden. Het mooie is dat je daarin kunt leren en veranderen. Het paard herkent namelijk direct als je als ‘kuddegenoot’ a zegt, b voelt en c doet.  Wanneer iemand in je omgeving deze feedback geeft, dan wordt dit veelal als niet prettig en soms zelfs aanvallend ervaren. Wanneer een paard deze feedback geeft, voelt dit vaak als zeer veilig zowel emotioneel als fysiek. Waarom? Het paard oordeelt niet en is vergevingsgezind. Tijdens de coaching zijn paard en mens gelijkwaardig aan elkaar. Het paard is vrij om te bewegen en te reageren, evenals de coachee.

 

Praktisch toepasbaar

De ervaringsgerichte aanpak biedt praktische handvaten voor zelfonderzoek en gedragsverandering, voor het vinden van antwoorden op levensvragen van elke dag. De situaties tijdens de sessies staan symbool voor jouw relaties: in het gezin, op het werk en in de grotere sociale kring. Dit biedt ontzettend veel eye-openers en tevens de mogelijkheid om met ander gedrag te experimenteren. Waarom reageer je op de manier zoals je reageert? En wat doet dit met je omgeving? En… als ik het nou anders aanpak… hoe reageert het paard dan op mij? Vervolgens kun je dit nieuwe scenario ook in je sociale omgeving uitproberen.

 

Experimenteren met gedragsverandering

Coaching met paarden biedt een veilige omgeving, zowel fysiek als emotioneel. Het paard reageert op jou zoals je op dat moment bent: in het hier en nu en bovendien niet-oordelend. Wanneer je de eerste keer de activiteit op een andere manier uitvoert, dan de tweede keer, zal het paard anders reageren. Zo krijg je nieuwe inzichten. Op deze manier is deze coachingsmethodiek heel effectief om vrij en vertrouwd jezelf beter te leren kennen en zelfonderzoek te doen. Je stapt hierdoor uit je comfortzone en als het goed is, neem je die vrijheid ook mee naar huis.

 

Rol van coach en ‘co-coach’

De coach is tijdens de sessie de procesbegeleider, het paard als co-coach biedt reflectie en feedback. De coach stelt vragen en stimuleert je  om je eigen oplossingen te vinden in het hier en nu. Over de grotere coachingsvragen wordt soms wel gesproken met de coach, maar soms ook niet. Die keuze is aan jou. Wij geloven erin, dat je de antwoorden zelf in je hebt. De coaching met paarden activeert jouw oplossingsvermogend denken en zet zelfonderzoek en gedragsverandering in gang.

 

Betrouwbare coachingsmethodiek

Coaching Paardenperspectief biedt coaching aan vanuit het principe: equine assisted coaching. Dit is een coachingsmethodiek waarbij meerdere coachingstechnieken geintegreerd zijn en paarden ingezet worden om coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren. Ben je benieuwd naar de wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek naar equine assisted coaching (EAC) kijk dan op de website van het opleidingsinstituut voor EAC: www.keulseweg.nl. Coach Zsanett heeft deze opleiding succesvol afgerond.

Lees meer over Zsanett, wie zij is als persoon en als coach.